Şİrket YapIlandIrmasI ve Stratejİk DanIŞmanlIk

Doğru stratejik kararların alınması ve uygulanması, iş fırsatlarını doğru değerlendirme, iş geliştirme, büyüme, firma değerini veya karlılığı artırma ve benzeri hedeflere ulaşmayı sağlayacak, uygulanabilir stratejilerin tespit edilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

  • Borç yapılandırması,

  • Maliyet hesaplarının kontrolü ve yeniden revize edilmesi,

  • Pazarlama usullerinin gözden geçirilmesi,

  • Stok Yönetim Sistemlerinin Kuruluş ve İşleyişi,

  • Üretim Yönetim Sistemlerinin Kuruluş ve İşleyiş Kontrolü,

  • Yönetim Sürecinin Gözden Geçirilerek Verimli Hale Getirilmesi,


Copyright © 2020 CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. is proudly powered by Piernet