7143 sayılı Kanunda yer alan gelir ve kurumlar vergisi matrahları ile katma değer vergisi artırımına ilişkin hususlar 2018 - 5

7143 sayılı Kanunda yer alan gelir ve kurumlar vergisi matrahları ile katma değer vergisi artırımına ilişkin hususlar