Bağımsız Denetim Hizmetleri

ŞEFFAFLIK RAPORLARIMIZ

Son yıllarda ülkemiz, Dünya piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde önemli mesafeler almıştır.

Bu doğrultuda işletmelerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlara gerçek finansal durumlarını ifade eden, uluslararası standartlarda hazırlanmış, mali tablo ve bağımsız denetim raporlarını sunma gereği duymaktadırlar.

CPATURK, Denetim hizmetlerini, bu konuda eğitim almış uzman ve tecrübeli kadrosu ile sizlere sunmaktadır.

  • Kamu Gözetim Kurumu kapsamında bağımsız denetim hizmetleri (KAYİK dâhil),
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun denetim,
  • Konsolidasyon,
  • Sermaye Piyasası Kurulu ve halka arz işlemlerine ilişkin denetim,
  • EPDK, BDDK, Sigortacılık ve Özel Emeklilik kapsamındaki kurum ve kuruluşların denetimi
  • Şirket Değerleme, Finansal risk analizi ve raporlama