Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu Kayik Dahil Bağımsız Denetim Yetkisi

Kamu Gözetimi Muhasebe
Denetim Standartları Kurumu
Kayik Dahil Bağımsız Denetim Yetkisi
Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim Yetkisi

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız
Denetim Yetkisi
Bağımsız Denetim Yetkisi

Bağımsız Denetim Yetkisi