27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 2019 takvim yılında uygulanacak Asgari Ücret tutarının tespiti - 18

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 2019 takvim yılında uygulanacak Asgari Ücret tutarının tespiti.