28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hususlar - 2019 - 12

28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile ikinci el motorlu araç ticareti ile uğraşanların alım satıma konu ettikleri binek otomobillerinin tesliminde uygulayacakları KDV oranı ve indirimi ile ilgili hususlar belirlenmiş ve Uygulama Genel Tebliğine (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere eklenmiştir.