505 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ekinde Belirlenen Kurlar - 2019-5

2 Şubat 2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 505 numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesinde esas alınacak kurlar.