7104 Sayılı Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler 2018 - 2

29.03.2018 tarihinde kabul edilen ve 06.04.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler bilgilendirme amacı ile aşağıda bölümler halinde açıklanmıştır.