7166 sayılı Kanunla getirilen istihdam teşviki - 2019-7

21 Şubat 2019 tarih ve 7166 sayılı yasanın 8'nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19'ncu maddesine eklenen son fıkra ile 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınanlar için aşağıda belirtilen şartlar dahilinde işverenlere sigorta primi ve ücret desteği sağlanmış bulunmaktadır.