7244 Sayılı Torba Kanun ile İş Kanununda ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılanlar Değişiklikler ( 3 ay süre ile işten çıkarma yasağı )

17.04.2020 tarihinde 31102 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun