GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/8/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme...

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/8/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir