İndirimli Oran KDV ve ÖTV Uygulaması - 2019-01

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 30.12.2018 tarihli ve 535 sayılı Karar ile istisna ve indirim süreleri 31.03.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.