İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İle İlgili Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Hk. - 2019 - 10

476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya bu hizmetin verilmesinde aracılık edenlere yapılacak ödemeler üzerinden, ödeme yapılanların mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması kapsam içine alınmış ve kesinti oranları belirlenmiştir.