KDV Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumu 2018 - 14

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu