Plastik poşetlerin beyanı ve ödenmesi ile ilgili Tebliğ hükümleri - 2019 - 13

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11'nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiler çerçevesinde, 04 Nisan 2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile Geri Kazanım Katılım Paylarının beyanı ve ödenmesiyle ilgili hususlar açıklanmıştır.