Prof. Dr. Serhat Kutlan

Prof. Dr. Serhat Kutlan

YMM & Bağımsız Denetçi
İstanbul

1963 yılında İstanbul da doğan Kutlan, yüksek öğrenimini Viyana iktisat Üniversitesi''nde (Wirtschaftsuniversitaet-Wien) tamamladıktan sonra 1990 yılında aynı Üniversite''de doktorasını bitirmiştir. 

Doktora programı sonrasında1991 yılında Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Almanca işletme ve Enformatik Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1998 yılında Doçent ve 2004 yılında Profesör olmuştur.

Serhat Kutlan Kutlan &Sumer YMM Ltd. Şti.de Kurucu ortak olarak YMM hizmetleri vermektedir.

Prof. Dr. Serhat Kutlan'' ın "Aspekte der Wirtschafts-und Unternehmenskultur in der Türkei" adlı doktora tezi, "Grundsaetze zur Erstelleung des Jahresabschlusses in der Türkei" (Sümer, Sağmanlı), " Tekdüzen Hesap Planına Göre Açılıştan Kapanışa Bir Muhasebe Uygulaması", Maliyet Kontrolü (Cost Controlling)" "Grundlagen Controlling", "Birleşme ve Devir Almalarda Due Diligence", "Business Guide Turkey" isimli kitapları, yayınladığı kitaplardan örnekler olup bir çok çeşitli araştırma ve makaleleri ile konuşmacı olarak katıldığı uluslararası konferans ve seminerleri vardır.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Halen Cpaturk Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. de Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktadır.