Vergi usul Kanununun Geçici 30. maddesi kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda amortisman ayrılması 2018 - 9

Vergi usul Kanununun Geçici 30. maddesi kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda amortisman ayrılması