Kısa Çalışma Ödeneğinde Düzenlenecek Bordrolar ve Aylık Prim Hizmet Belgelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İle Ücretsiz İzin Maaş Desteği Hakkında Bilgilendirme

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu durumlarda İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi sonrasında işçi adına işverenin başvurması şartı ile çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneğini almaya hak kazanırlar.